چارچوب در شامل دو تیرک عمودی در دو طرف قاب و یک سردر و یک تیرک افقی در پایین درب است که کلا درب را در برمیگیرد. چارچوب درب دو نوع است : چارچوب فلزی و چارچوب چوبی.

آگهی ها
پشتیبانی آنلاین
We are sorry, but support is not available at the moment.
کلیه حقوق متعلق به ساختمانیکا می باشد.
تولید شده در خانه وب