کولر آبی براساس خنک کردن هوا با تبخیر آب عمل می کند و در نتیجه موجب ایجاد رطوبت می گردد.کولر آبی نیاز به کانال کشی دارد و در نتیجه هنگام ساخت خانه از قبل می بایست مکانهای مخصوص برای کانال را تعبیه نمایند.

آگهی ها

اطلاعاتی یافت نشد

پشتیبانی آنلاین
We are sorry, but support is not available at the moment.
کلیه حقوق متعلق به ساختمانیکا می باشد.
تولید شده در خانه وب