کابل پیش تنیده کابلی است که از رشته های زیاد مفتول تشکیل شده است و در سازه های بتنی مورد استفاده قرار می گیرد. کابل های پیش تنیده دردو دسته تنش زدایی شده و با وادادگی کم تولید می شوند و از نظر ظاهری به سه دسته کابل پیش تنیده بدون روکش و کابل پیش تنیده روکش دار آزاد و کابل پیش تنیده روکش دار ثابت تقسیم می شوند.

آگهی ها
پشتیبانی آنلاین
We are sorry, but support is not available at the moment.
کلیه حقوق متعلق به ساختمانیکا می باشد.
تولید شده در خانه وب