یکی از وسایل حمل بتن در مقیاس کوچک دامپر می باشد. برای حمل بتن به صورت یکنواخت از محل ساخته شدن تا محل پروژه ، با توجه به میزان و سرعت کار و ... از وسایل مختلفی استفاده می شود که یکی از آن ها دامپر است. دامپر ظرفیت های متفاوتی دارد و موتور آن دیزلی است .

آگهی ها
پشتیبانی آنلاین
We are sorry, but support is not available at the moment.
کلیه حقوق متعلق به ساختمانیکا می باشد.
تولید شده در خانه وب