پرداخت امن

 
 1. پرداخت امن روش امنی است برای پرداخت هزینه توسط خریدار که آن را در دو مرحله انجام خواهد داد.
  1. پرداخت ها از طریق ایجاد پرداخت امن انجام می شود. خریدار در نظر دارد که پس از پرداخت به ساختمانیکا، دیگر دسترسی به مبلغ نخواهد داشت. ساختمانیکا فقط مبلغ را پس از اعلام رضایت کارفرما، به حساب طرف معامله منتقل می کند. درصورتی که پروژه انجام نشود،ارائه دهنده کالا یا خدمات ساختمانی می تواند پرداخت امن را لغو کند تا به کارفرما بازگردانده شود یا درصورت بروز اختلاف، طرفین می توانند وارد سیستم حل اختلاف ساختمانیکا شوند.
  2. اختلاف. درصورت بروز اختلاف طرفین موافقت می کنند تا مشخص شدن وضعیت اختلاف، ساختمانیکا هیچ پرداختی به هیچ یک از طرفین انجام ندهد.
 2. درخواست برداشت
  1. شما می بایست روش و شماره حسابی که می خواهید از سایت برداشت کنید را در تنظیمات مشخص کنید. برای برداشت از ساختمانیکا حساب کاربری شما می بایست تایید شده باشد. یعنی نام و شماره موبایل می بایست از طریق ارسال تصویر کارت ملی و ارسال پیامک تأیید شود. ساختمانیکا به در خواست های برداشت پس از 4 روز کاری رسیدگی می کند.
  2. درصورتی که فعالیت مشکوکی در حساب شما مشاهده شده باشد، ساختمانیکا این حق را برای خود محفوظ نگه داشته تا زمان مشخص شدن مشکل به درخواست رسیدگی نکند.
 3. سایر قوانین پرداخت
  1. پرداخت های امن آزاد شده نهایی است ، وقتی پرداخت امن توسط شما آزاد می شود، نهایی و غیر قابل بازگشت می باشد و کارفرما توجه دارد و موافقت خود را اعلام می دارد که وقتی پرداخت امن آزاد می شود دیگر ساختمانیکا هیچ مسئولیتی در قبال پرداخت امن ندارد  تولیدکننده کالا یا خدمت مورد نظر، کار مربوط به پرداخت امن آزاد شده را انجام داده، و کارفرما از کار تحویل گرفته شده رضایت کامل دارد  کارفرما ساختمانیکا را در قبال مبلغ آزاد شده از هر گونه مسئولیتی مبرا می داند.
  2. پرداخت فقط از طریق پرداخت امن به عنوان کارفرما، شما متعهد می شوید که فقط از طریق پرداخت امن، هزینه پروژه را به طرف معامله پرداخت کنید، چه در اولین پرداخت، چه پرداخت های بعدی، و چه پروژه های بعدی.
  3.  به عنوان تولید کننده هرگونه کالا یا خدمات ساختمانی  شما متعهد می شوید فقط از طریق پرداخت امن هزینه پروژه را از کارفرما دریافت کنید چه در اولین پرداخت، چه پرداخت های بعدی، و چه پروژه های بعدی.      
  4. بعنوان خریدار شما متعهد می شوید بلافاصله از طریق سیستم گزارش ، تولید کننده ای را که در خواست پرداخت خارج از سایت را دارند ، گزارش نمایید.
  5. بعنوان تولید کننده شما متعهد می شوید بلافاصله از طریق سیستم گزارش ، خریداری را که درخواست پرداخت خارج از سایت را دارند ، گزارش نمایید.
پشتیبانی آنلاین
We are sorry, but support is not available at the moment.
کلیه حقوق متعلق به ساختمانیکا می باشد.
تولید شده در خانه وب